* Art Horizon of Suchart Sawasdsri * โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี

บล็อกนี้แฟนคลับสร้างเป็นเกียรติแก่คุณ สุชาติ สวัสดิ์ศรี – ผู้ทรงคุณวุฒิทางวรรณกรรมแห่งตำนานโลกหนังสือและช่อการะเกด

Archive for the category “โลกหนังสือ”

สัมภาษณ์ มาริโอ บาร์กัส โยซ่า / นิตยสารโลกหนังสือ

Image.

“…..นักเขียนที่เลวนั้นนอกจากจะไม่สามารถรับใช้จุดหมายของวรรณกรรมได้แล้ว เขาก็ยังไม่สามารถรับใช้จุดมุ่งหมายของการเมืองได้ด้วย สิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือ นักเขียนจะต้องเคารพต่อความรู้สึกของตนเอง แต่จะต้องรู้ และยอมรับไว้อย่างหนึ่งว่า …..วรรณกรรมนั้นกว้างขวางกว่าการเมือง”

สัมภาษณ์ มาริโอ บาร์กัส โยซ่า  (Mario Vargas Llosa)

นักเขียนชาวเปรูผู้เคยมาเยือนไทยในปี ๒๕๒๑ สมัยที่เป็นนายกองค์กรนักเขียนสากล

จากนิตยสารโลกหนังสือ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๑  ของบรรณาธิการ สุชาติ สวัสดิ์ศรี

Advertisements

Post Navigation